MAGYAR

NEMZETKÖZÖSSÉG 


Részlet Baranyai József alapító beszédéből... 95 év után már bizonyosság, hogy Trianon sebei soha nem gyógyulnak. Az önsajnálat és acsarkodás helyett megoldásra van szükség! Ha létezik megoldás? Megoldás kell, amelynek nem része a gyűlölet, az ellenségeskedés.

A múlt nem állítható vissza! A választható út a jövőbe vezet.

De létezik egy másik érv, másik tény is. Mióta Magyarország az EU tagja lett számosan kelnek útra, telepednek le az anyaországon kívül, mert boldogulásuk így diktálja. Ők magyarok akarnak maradni, noha egy másik kultúrában, más körülmények között élik jövőbeni mindennapjaikat.

Visszafordíthatatlan és egyre erősödő folyamat, hogy mind többen keresik majd szabad akaratukból másutt a boldogulás lehetőségét.

Ezért, meg Trianon miatt, egy új, a világon mindenütt jelenlévő magyar nemzetalakzatra, egy globális magyar nemzetformációra van szükség.

Olyan, politikai orientációtól, hitbéli hovatartozástól független új nemzetalakzatra van szükség, amely globális szervezeti keretet biztosít a nyelvük, kultúrájuk alapján magukat magyarnak vallók, és ez alapján összetartozást vállalók számára.

Az akarati és cselekvési közösség szabadon választható formájában jelenlétet vállalók alkotják majd azt a magot, azt a vonzást eredményező tömeget, amely az idők során magához húzza és megtartja a világ magyarságának jelentős részét.

Azok jelentik majd a magyarságot éltető új globális magyar nemzetalakzat, a Magyar Nemzetközösség építőköveit, akik – bárhol is éljenek a világon – magyarságuk, nyelvük, kultúrájuk alapján önként vállalják az összetartozást, megteremtik az összetartozást intézményesítő szervezetek anyagi forrásait és működési rendszerét.

A Magyar Nemzetközösség lehet a világon az első, az összetartozást szabad akaratuk alapján vállaló egyénekből szerveződő globális nemzetalakzat, amely az egész világra kiterjedő szervezeti keretet biztosít a nyelvük, kultúrájuk alapján összetartozást vállalók számára.

A Magyar Nemzetközösségnek nem lesz területe, de lesznek intézményei, kórházai, egyetemei, nyugdíjas otthonai, szállodái, üdülői és vállalkozásai.

A Magyar Nemzetközösség a magyar nyelv, a magyar kultúra megtartásán túl segítséget nyújt az egyéni és csoportos boldogulás különböző modelljeinek megvalósításában. 
Az új nemzetalakzat szervezeti kereteiben a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás számos formája és lehetősége létezik majd a Föld különböző részein élő magyarok között, a gazdasági tevékenység, a kultúra, az utazás, az üdülés vonatkozásában egyaránt.

A Magyar Nemzetközösség fontos célja lesz, hogy a magyarok számára az általános jólét, a magas fokú szociális gondoskodás, a világ élvonalához sorolható egészségügyi ellátás, a nívós oktatás és kultúra jelentse az elérhető állapotot és ne a szűkölködés, a kilátástalanság legyen a meghatározó.

Az új globális magyar nemzetalakzat, a Magyar Nemzetközösség anyagi bázisát egyrészt a különböző országokban élő tagok alapítványi befizetései adják, amelyeket a helyi törvények szerint levonhatnak az adójukból, másrészt az új nemzetalakzat helyi és központi szervezeteit, azok programjait, célkitűzéseit támogató bankok, gazdasági társaságok, magánszemélyek adományai növelik, harmadrészt pedig az új globális magyar nemzetalakzat által létrehozott és működtetett bankok, szállodák, szolgáltató létesítmények, áruházak és egyéb gazdasági tevékenységet folytató létesítmények bevételeiből származó haszon egészíti ki. 
Az új globális magyar nemzetalakzat egyik fő célja a magyar nyelv és kultúra ápolása, amiben fontos szerepez játszhat a Magyar Színészek Világtársulata, amely a különböző földrészeken élő magyarok számára – a világot járva – tart magyar nyelven előadásokat.

A tehetséges magyar fiatalok a Magyar Nemzetközösség ösztöndíjait megpályázva tanulhatnak a világ különböző egyetemein, főiskoláin, ilyen ösztöndíjjal folytathatnak szakmai gyakorlatot Európában, Amerikában vagy Ausztráliában.

A Magyar Nemzetközösség kereteiben megvalósuló programok segítik az összetartozást, a közösségbe való tartozást vállaló fiatalokat az életút megkezdésben, az érvényesülés különböző módozataiban, a rászorulókat pedig a krízishelyzetek megoldásában, a felemelkedésben.

A Magyar Nemzetközösség telefonkönyvét fellapozva megkereshető az európai, amerikai vagy ausztráliai magyar hotelek telefonszáma, címe, ahol magyar nyelven kapható felvilágosítás, ahol a nemzetalakzat közösségének tagjai kedvezményes áron kaphatnak szállást, ellátást.

A Magyar Nemzetközösség által a világ különböző részein működtetett nyugdíjas otthonok lehetőséget nyújtanak arra, hogy a felelős gondoskodás békés, nyugodt öregkort biztosítson az új nemzetalakzat nyugdíjalapjaihoz tartozók számára, és arra is, hogy az e körbe tartozó nyugdíjasok évente akár a tengerentúlon, Amerikában vagy Ausztráliában lévő otthonokban, üdülőkben is eltölthessenek néhány hetet.

Az új nemzetalakzat közösségébe tartozók számára természetes lesz, hogy szabadságukat a világ számos helyén található – a Magyar Nemzetközösség által működtetett – üdülőcentrumok valamelyikében töltsék, ahol otthon érezhetik magukat, anyanyelvi közösségben lehetnek, kedvezményesen üdülhetnek.

A Magyar Nemzetközösséghez tartozó vállalkozók, üzletemberek számára az üzleti kapcsolatteremtés számos új módozata létezik, így a közösség telefonkönyvében és cégregiszterében történő tájékozódástól az új nemzetalakzat gazdasági információs rendszere által nyújtott szolgáltatásokig, de segíti őket a Magyar Nemzetközösség kapcsolatrendszere és befolyása is.

A Magyar Nemzetközösség gazdasági stratégiája, a jövedelemtermelő gazdasági koncepciók és pénzügyi konstrukciók biztosítják a nemzetközösség körébe tartozók számára az általános jólét, a magas fokú szociális gondoskodás, a világ élvonalához sorolható egészségügyi ellátás, a nívós oktatás és kultúra fedezetét.

Az új nemzetalakzat kilenc kormányzóságában, Európában és a tengerentúlon több kórház és szanatórium működik, ahol a világszínvonalú orvosi ellátás mellett a magyar nyelvű kommunikáció is biztosított lesz a közösségbe tartozók számára.
A kilenc kormányzóságból álló új globális nemzetalakzat élén a szövetségi gyűlés által választott nádor áll. Az európai és tengerentúli kormányzóságok élén pedig a választott kormányzók állnak. 


A Magyar Nemzetközösség az összetartozást vállaló magyarok számára az egymásra találás új lehetőségét jelenti, önként, szabadon vállalható, szellemi, akarati, cselekvési közösség létrehozását, működtetését és nem utolsósorban az összetartozásból adódó biztonság érzetét.                                                                  

_____________

A CIVIL TV


A CIVIL TV az  információ országos terítésére, szétszórására képes komplex rendszer, amely okostelefonok kijelzőjén, számítógépek monitorján, okostelevíziók képernyőjén megjeleníthető tartalmat közvetít.

A CIVIL TV rendszere által közvetített tartalom az ország legtávolabbi, legeldugottabb pontján is elérhető lesz, ahol van okostelefon, számítógép, okostelevízió.

A CIVIL TV elsősorban tartalomszolgáltatóként működik és rendszere a több száz ministúdió közreműködésével elérheti az 1 milliós nézettséget is. A fiatalok jelentős része nem néz televízióban híradót, okostelefonja révén az internetről tájékozódik. A CIVIL TV a  NONSTOP HÍRADÓ ÉS a HÍRFOLYAM hírblokkjai révén hatékonyabban tudja őket elérni mint bármely más média. A fiatalok a CIVIL TV érdekes, figyelemfelkeltő információit megmutatják szüleiknek, nagyszüleiknek, ismerősöknek. A folyamatosan változó új világban az információ áramlásának merőben új útjai és módjai alakulnak ki.

A túlóratörvény elfogadásának napján az ülésteremben történteket élő videóval közvetítő országgyűlési képviselőnek 1 millió embert sikerült elérni közvetítésével, amikor a legnézettebb hírtelevízió fő műsora 300 ezer fős nézettséget tud elérni. Mint a visszajelzésekből kiderült, munkahelyi kollektívák, iskolai osztályok közösen nézték ezt a közvetítést, több helyen leállt a munka, mert az ülésteremben történteket nézték mobilon és ezt nagyon sokan megosztották.

Ez is mutatja, hogy az országot, a magyar emberek életét, jövőjét, az uniós tagságot érintő politikai események, hírek, elemzések, kezdeményezések, történések már nem csupán az ismert csatornákon, hanem merőben új rendszereken gyorsan eljuttathatók a közélet hírei, eseményei után érdeklődő személyekhez.

Közösségi helyeken, kávézókban és bárhol másutt ahol van okostelevízió látható lesz a CIVIL TV akár több csatornája is. Aki akarja saját mobilján nézheti, utazás közben, otthon, szabadidejében és bárhol. Új típusú híradók, beszélgetős műsorok, ötletek befektetésre, vállakozásra, nézeteket ütköztető beszélgetős műsorok, főzőműsorok és számos más figyelemre érdemes tartalom lesz látható a CIVIL TV választékában. A CIVIL TV indulásakor műsorba kerülő tartalom és téma jelentős része a civtv.hu portálon már látható.

A CIVIL TV a propaganda ellensúlya akar lenni és a valóságot akarja megmutatni. A CIVIL TV nézői azok lesznek akik kíváncsiak a kritikus gondolkodásra, kreatív látásmódra, arra, hogy a létező mellett mi jelentheti a lehetségest, mi lenne a másik választható megoldás. De a CIVIL TV nézői lesznek azok is, akik ugyan a létező mellett maradnának, de az is érdekli őket, hogy mi lenne még választható, milyen lenne a másik megoldás, a másik világ, egy más szemüvegen keresztül milyennek látható a körülöttünk lévő valóság.

A CIVIL TV közösségi finanszírozásból működik. A Te támogatásod, sokak támogatása kell hozzá, hogy a CIVIL TV ellensúlya lehessen a propagandának és képes legyen megmutatni a mai magyar valóságot. Képes legyen bemutatni, hogy milyen lehetne egy másik jövőkép, egy másik Magyarország, ahol több a jó mint a rossz és több a szabadság mint a kényszer, ahol természetes állapot a demokrácia, a független polgári léthez tartozó szabadság és a tisztességes megélhetés. 

ORBÁN MOSZKVÁT CSINÁLNA BRÜSSZELBŐL

                                               

Orbán nyiltan kimondja, hirdeti, hogy elitváltásra van szükség az Európai Unióban. Orbán szerint ha a jelenlegi liberális elit uralja Európát, akkor a jogállamra hivatkozó politikai manipuláció mindennapossá lesz és a szólás- és sajtószabadság pedig csak addig terjed, ameddig őket visszhangozza. Orbán víziója szerint Európában illiberális elitre kell leváltani a liberális elitet.

Orbán szerint az igazi kereszténydemokrata illiberális, míg az Európai Néppárt szerint a kereszténydemokrata liberális. Orbán szerint csak az illiberális elit az amelyik a nép érdekében hajlandó cselekedni. Az Európai Néppárt szerint a kereszténydemokraták az élvonalban küzdöttek azért, hogy létrehozzák a liberális demokráciát, Donald Tusk pedig kijelentette a Néppárt kongresszusán, Orbánnak címezve, hogy senkinek nincs hozzá joga a Néppárt családjában, hogy megtagadja a liberális demokráciát és az értékeit, erre senki nincs feljogosítva. Ilyen fokú szembenállásnál elképzelhető egység és közösség?

Orbán szerint egy illiberális elitnek kell átvenni a hatalmat Európában és az Európai Unióban, ami azt jelentené, hogy Orbán Moszkvát csinálna Brüsszelből. Ma három ország van, ahol illieberális rendszerre hivatkoznak. Oroszország, Törökország és Magyarország. Oroszországban, Törökországban és Magyarországon is azt állítja a hatalmon lévő kormány, hogy demokrácia van, de illiberális demokrácia. Az il fosztóképző, így aztán sokan úgy gondolják, hogy az illiberális demokrácia valójában szabadság nélküli, parancselvű demokrácia, ilyen pedig nem létezhet, mert a létezése logikai ellentmondás. Mert ezt nem demokráciának, hanem diktatúrának hívják.

Mivel Orbánnak Putyin a példaképe, ebből adódik, hogy Brüsszelből Moszkvát, moszkvai típusú hatalmi központot csinálna, ha teljesülne víziója és Európában lecserélődne a jelenlegi liberális hatalmi elit illiberálisra. Nem kell csodálkozni, ha a nyugatiakat megrémíti Orbán víziója, szándéka, és úgy érzik, hogy az oroszok már kapun belül vannak az EU-ban.

Ennek alapján, ennek ismeretében elképzelhető lenne, hogy Orbán és vele az orbáni Magyarország uniós tag maradjon és az Orbán által elüldözendő liberális elit a Sargentini-jelentés megszavazásakor felmutatott kétharmaddal ne akarná kiseprűzni Orbánt és az orbáni Magyarországot a lehető legrövidebb idő alatt az EU-ból? Ne akarnák Orbánostul kitenni Magyarországot a schengeni övezetből és elzárni minden uniós forrástól, támogatástól? A választ nem kell kimondani, mindenki tudja.

Forrás: Baranyai József beszéde

TELE A KASSZA, DE UTALVÁNYRA  NEM  JUT

                                               

Mindenki tudja, látja, hogy tele van a kassza, különben hogyan tudna a kormány százmilliárdokat szétszórni úri hóbortjaira, sok milliárdot osztogatni külföldre külföldiek házvásárlásait, tarktorvásárlásait támogatva, szomszédos országokban fociakadémiákat, jégkorong-csapatokat milliárdos juttatásban részesíteni a magyar adófizetők pénzéből.

A 46-féle új adóval és számos jogosultság, kedvezmény megszűntetésével, hatalmas megszorítással elért költségvetési bevételek hosszú időre stabil forrást jelentettek a kiadásokra, de még ezután jöttek azok a bevételek, amelyekből 2600 milliárd forint szabadon elkölthető plusz keletkezett a költségvetésben. 2015-ben 848 millió forinttal nőtt az adóbevétel az előző évihez képest, 2016-ban 490 milliárd forinttal,  2017-ben pedig 670 milliárd forinttal, ami összesen  2008 milliárd forint plusz bevételt jelent. Ehhez adódik még a külföldön dolgozó magyarok által hazautalt 1220 milliárd forintból származó 600 milliárd forint költségvetési bevétel, ami azt jelenti, hogy ezzel együtt 2608 milliárd forint szabadon elkölthető plusz keletkezett a költségvetésben. Csordultig megtelt a kassza.

És Orbán kegyetlen, cinikus bürokratái a csordultig telt kasszából, a 2608 milliárd forintból nem voltak képesek 26 milliárd forintot juttatni a nyugdíjasoknak karácsonyra járó 10 ezer forintos utalványok megfinanszírozására. A nyugdíjasok 2018 karácsonyára nem kapnak 10 ezer forintos utalványt, csak előző évben, 2017 karácsonyára kaptak. A 2018-as karácsonyra járó 10 ezer forintos utalvány helyett a nemzeti konzultációs levél és a nemzeti konzultáció kérdései jelentik az ajándékot. A 2,6 millió nyugdíjasnak és járadékosnak járó 10 ezer forintos utalvány a 2600 milliárd forint 1 %-át, 26 milliárd forintot jelentett volna csupán, de az Orbán-kormány ezt is sajnálta a nyugdíjasoktól, azoktól a nyugdíjasoktól, akiknek szavazata nélkül nem maradhatott volna hatalomban. Bezzeg a fehérvári új hokicsarnok építésére haladék nélkül biztosította az Orbán-kormány ugyanezt az összeget, a 26 milliárd forintot. Illiberális Magyarországon a jégkorong fontosabb mint a magyar nyugdíjasok.

Forrás:  Baranyai  József beszéde

BEKÖVETKEZETT AMITŐL RETTEGTÜNK

                                               

Nincs betegellátás! Menj el a szakrendelőbe és a kartonozóban azzal fogadnak, hogy nincs azonnali betegellátás. Gyere a hónap 15-én, állj sorba, és ha időben érkeztél, akkor bekerülsz azok közé, akik kapnak időpontot, amikor orvos megvizsgálja őket és kezelést is kaphatnak.

Amennyiben 15-én nem érkezel meg a rendelő elé hajnalban és csak a sor második felében leszel, akkor megint nagy az esélyed arra, hogy nem kapsz időpontot, helyet és újabb egy hónap várakozás vár rád. És mindez nem egy vidéki vagy külvárosi szakrendelőben történik, hanem budai kerületek szakrendelőiben. 2010 előtt még volt azonnali ellátás. Max. 1-2 órát kellett várni, hogy rád kerüljön a sor. Nincs orvos, mert elmentek külföldre, elmentek a magánellátásban. Mint ahogyan a nővérek és ápolók sokasága is. Emelni kellett volna az orvosok és nővérek bérét is és akkor lenne normálsi ellátás. Olyan mint 2010 előtt volt. Még, hogy nincs rá pénz? 2600 milliárd forint többlet van a költségvetésben azon kívül, amiből az állami kiadásokat fedezni lehet. Az orvosok béremelése ebbeőkúl egy kis csepp lenne, de nem az orvosok bérét emelik hanem a focistákét és a futball különböző szintjein dolgozókét. Egy másodosztályú csapatban játszó tartalék focista dupláját keresi egy szakorvos havi fizetésének.

Hova megy a rengeteg plusz pénz? Elverik, elosztogatják, csak arra nem költik, amire való lenne. Nem költik gyógyításra, oktatásra, innováció támogatására, családok, fiatalok támogatására, nyugdíjemelésre. Focira mennek súlyos százmilliárdok, stadionokra, stadionok gyepének fűtésére. Románok, ukránok tízmilliókat kapnak traktorvásárlásra, vajdasági szerbek milliókat házvásárlásra. Külföldi fociakadémiák kapnak milliárdokat a magyar költségvetésből. Arra futja, százmilliárdokat felmeésztő sportesemények rendezésére futja, orvosok, ápolók fizetésemelésére nem futja. Gennyes, embertelen politika az ilyen.

2019-ben a végső elkeredés jegyében indul az " ÉLETÜNKÉRT MENET " , amelynek fő követelése a külföldre történő pénzszórás leállítása, a sportba ömlő százmilliárdok átírányítása az egészségügybe, a gyógyításba, orvosok, ápolók olyan mértékű béremelésébe, ami megtartja az orvosokat, mert a magyar emberek élete fontosabb mint a kormánynak és a kormány sleppjének kedvteléseit, pénzszórását finaszírozni a magyar emberek pénzéből emberi életek árán.

Forrás:  Baranyai  József beszéde

MAGYAR  VISZONYOK

                                         

Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába jutott dokumentumok szerint csak ahhoz, hogy ne álljon összeomlás szélén a Honvédkórház sürgősségi centruma -  írja a hvg.hu

A hvg.hu információja szerint havi 10 millió, évi 120 millió forintot kért az intézmény sürgősségi centrumában dolgozó szakorvosok béremelésére Zacher Gábor az osztály korábbi főorvosa.  És  úgy tudni még 130 millió forint kellett volna az elromlott és elavult eszközök pótlására. 250 millió forint kellett volna ahhoz, hogy ne kerüljön az összeomlás szélére az ország egyik vagy talán legfontosabb kórházának sűrgősségi centruma .

Magyar viszonyok?!  Ekkora összeget naponta szórnak ki falusi sportegyesületeknek, például ennyit kapott a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület, ennek dupláját, 500 millió forintot a kazincbarcikai Akácfa utcai sportpálya, ekkora összeggel óránként drágult a vizes vb beruházása, és ennek a dupláját adta a kormány az ifjúsági box vb rendezésére. A magyar emberek élete, gyógyítása nem ér ennyit, arra nincs pénz, de az eredményt felmutatni képtelen focira ennek ezerszeresét költik. Tisztességes rendszerben az orvosok keresnének annyit mint a focisták.

Forrás: hvg.hu

MAGYAR ÁTLAGBÉR BENNE LONDONI ÉS BERLINI BÉREKKEL?

                                                   
Itt semmi nem úgy van ahogy mondják, szinte minden kamu.  Erre kirívó példa  a magyar átlagbér esete.  2018 szeptemberében már 326 ezer forint volt a magyar átlagkereset, 13 %-al magasabb mint egy évvel előtte. Sőt, egy hónap múlva már 340 ezer forintos átlagbérről beszéltek.

Hogyan számolják ki a magyar átlagbért? A 4,5 millió magyar foglalkoztatott bérének átlagolása alapján. Csakhogy ebből a 4,5 millió magyar foglalkoztatottból legalább 700 ezren külföldön dolgoznak, ahol ötszörös bérek vannak az itthoni bérekhez viszonyítva. Ezek szerint a 326 ezer forintos magyar átlagbér úgy jön ki, hogy beleszámítják a Londonban, Berlinben és Ausztriában dolgozók fizetését is, ami csalás, becsapás. A magyar átlagbér a Magyarországon dolgozók bérének átlagát kellene, hogy mutassa, ami nem turbózható fel a 700 ezer külföldön dolgozó magyar ötször tízszer nagyobb bérével.

Ahhoz, hogy a magyar átlagbér csalás nélkül kiszámítható legyen, pontosan tudni kéne, hogy a 4,5 millió foglalkoztatottból hányan dolgoznak Magyarországon és hányan külföldön. Mert így egy kalap alá véve a külföldön dolgozókat és a Magyarországon dolgozókat, a magyar átlagbérben benne van a londoni magyarok bére, a berlini és ausztriai magyarok bére is.

Az meg külön bonyollítja a helyzetet, hogy miért számítják bele a külföldön dolgozók magyarok bérét a magyar átlagbérbe, amikor ők nem a magyar GDP-be termelnek és nem a magyar költségvetésbe fizetnek adót és járulékot se.

Nagyon meg van ez keveredve, olyan mintha direkt ködösítenének, hogy ne lehessen látni a valóságot.

Forrás:  Baranyai  József beszéde

ORBÁN LENNE A TÉGLA ? 


                                                

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozataiból egyértelműen leszűrhető, hogy az oroszokhoz fűződő viszony és az ő személyes viszonya Putyin orosz elnökkel nem több a magyar nemzeti érdekeket előtérbe helyező politikai kapcsolatépítésnél. Tehát valótlanok azok a gyanúsítgatások, melyek szerint Orbán Viktor tégla lenne az EU közösségében.

Másképp gondolják ezt a fejlett nyugati országokban, ahol Oroszországot ellenségnek tekintik. Ők abból az egyszerű példázatból indulnak ki, hogy ha az egy közösségbe tartozók közül valaki az ellenséggel, a közösség ellenségével barátkozna, rendszeresen találkozna, arra titokban, majd akár nyilvánosan is rávetülne a gyanú, hogy ő tégla, és ő lehet az ellenség titkos informátora a közösségben.

Az ellenséggel való rendszeres találkozás, a kapcsolattartás, a mind szorosabb együttműködés felveti annak nyilvánvaló lehetőségét, hogy a közösség ellensége tőle tudjon meg számos olyan információt, ami lépéselőnyt jelenthet az ellenség számára, pláne akkor ha az ellenség, a közösség ellensége a közösség sérülékenységének felkutatására és kihasználására törekszik. Már az is ilyen információt képezhet, hogy a közösségnek mi a véleménye az ellenségről, hogyan szándékozik kezelni az ellenséghez való viszonyulást, milyen konkrét politikai elképzelései vannak az ellenséggel kapcsolatban, milyen válaszokat adna az ellenség bizonyos lépéseire. Arról pedig nem is szólva, hogy kikerülhetne információ az ellenséghez a közösség gyenge pontjairól, belső vitáiról, széthúzásokról, belső szembenállásokról és ellentétekről, támadhatóságról és olyan titkokról, melyek megóvása elemi érdek lenne.

A Nyugat ezzel kapcsolatos véleménye és megítélése vonatkozásában ugyancsak súlyosbító tényezőt jelent, hogy a Nyugattal ellentétben  Magyarország nem tekinti ellenségnek Oroszországot, sőt sokkal inkább barátnak, márpedig egy baráttal nem a kimért óvatos beszélgetés a jellemző, hanem a nyilt, nem titkolózó, sőt bizalmas jellegű, bármilyen témát érintő megbeszélés.

Oroszország és az oroszok ténykedése vonatkozásában a Nyugat és Magyarország megítélése olyan mértékben eltérő, ami finoman fogalmazva is inkább a bizalmatlanságot erősíti. Magyarországon még nem volt olyan plakát, olyan propaganda, hogy állítsuk meg Moszkvát, de olyan már igen, hogy állítsuk meg Brüsszelt.

A nyugati viszonyulást pontosan érzékeltetik a brit vezérkari főnök mondatai:

" Oroszország "vitathatatlanul" sokkal nagyobb fenyegetést jelent Nagy-Britannia és szövetségesei biztonságára, mint a szélsőséges iszlám terrorszervezetek, köztük az al-Kaida és az Iszlám Állam. "

Moszkva módszeresen törekszik a Nyugat sérülékenységeinek felkutatására és kihasználására, különösen az olyan nem hagyományos területeken, mint a kibertér, a világűr, vagy a tengeralatti hadviselés.

Ebben a helyzetben nincs helye az elbizakodottságnak, és az orosz fenyegetést nem szabad ellenállás nélkül szemlélni. Az Oroszországgal szembeni legfontosabb hagyományos katonai válaszmechanizmus a NATO képességeinek és összetartásának megőrzése - fogalmazott a brit vezérkari főnök.

Az iszlamista terrorfenyegetés fizikai megnyilvánulásának lehetőségeit mára leszűkítette az Iszlám Állam dzsihadista terrorcsoport "úgynevezett kalifátusának" földrajzi értelemben vett teljes felszámolása. Nagy-Britanniának és szövetségeseinek ezután Oroszországra kell összpontosítaniuk figyelmüket, különösen az angliai Salisbury városában Novicsok idegméreg-hatóanyaggal elkövetett merényletkísérlet után. "

Forrás:  hvg.hu  index.hu  24.hu

MAGYAR DEMOKRÁCIA - FÉKEK ÉS ELLENSÚLYOK

                                          

A demokratikus berendezkedés, a demokratikus hatalomgyakorlás elengedhetetlen feltétele a hatalmi ágak szétválasztása. 

A különböző hatalmi ágak élén független választott vezetők vannak, akik ellensúlyt és féket képezhetnek egy másik hatalmi ággal szemben a hatalommal való visszaélés tekintetében. 

Csak az elkülönült független hatalmi ágak - mint egymással szembeni fékek és ellensúlyok - képezhetnek gátat, akadályt az önkényuralom kialakulásának.

Magyarországon a féket és ellensúlyt jelentő elkülönült független hatalmi ágak vezetői:

Orbán Viktor miniszterelnök   -  FIDESZ

Áder János köztársasági elnök  -  FIDESZ

Kövér László az országgyűlés elnöke -  FIDESZ

Domokos László  ÁSZ elnöke -  FIDESZ

Polt Péter legfőbb ügyész  -  FIDESZ

Handó Tünde Bírósági Hivatal elnöke  -  FIDESZ-közeli

A BEVÁNDORLÁS FOGADÓ OLDALRÓL IS EMBERI JOG


A bevándorlás, a migráció ügyét a kormányok - magyar kormány is - poltikai kérdésként kezelik. A magyar centristák azok akik szerint a politikai állásfoglalást a befogadó közösség döntésére kell alapozni, mert a befogadó közösség alapvető emberi joga, hogy megválassza kivel akar, kivel szeretne együttélni. 

Az nyilvánvaló és vitathatatlan, hogy egyetlen  közösség sem kötelezhető  kényszerközösség vállalására új jövevényekkel, mint ahogyan kényszerházasságra sem kötelezhető senki.

Bármely közösség tagjainak és a közösség egészének alapvető emberi joga, hogy eldöntsék, befogadnak olyan embereket, jövevényket, akiknek vallásuk, kultúrájuk, szokásaik, viselkedésük, viszonyulásuk olyan, ami ellenérzést szül, ami konfliktust gerjesztene, ami napi szinten irritálná a befogadókat.

A politika vagy bármely hatalom politikai döntése nem kényszeríthet sem szűkebb, sem tágabb közösséget kényszerközösség vállalására, mint ahogyan nem kényszeríthet kényszerházasságra senkit.

Aki több ezer kilométert utazik Európába csoporttal, egyedül, kísérőkkel , vezetővel, embercsempésszel az nem az életét menti, nem menekült, hanem érdekből, egy jobb élet reményében igyekszik bejutni olyan országba, ahol az ott élők ősei szorgos, kemény  munkával megteremtették az ottani jólét alapjait. Lehet oda bebocsátást kérni, de nem a menekült jogán, nem emberi jogokra hivatkozva. 

Az ott élők, akiknek elődei létrehozták az ottani infrastruktúrát, közösségi szolgáltatásokat, kultúrát, oktatást, egészségügyet, fejlődést és jövedelemi viszonyokat, majd eldöntik, hogy befogadják-e a bebocsátást kérőt, megosztják vele azt amit az elődeik hagytak rájuk vagy nem akrják megosztani a már meglévőt olyan idegennel, akinek elődei semmit nem tettek ehhez, akinek munkájára és tudására sincs szükségük.

Amikor viszont szomszéd országban lévőt üldöznek, bántanak, élete veszélben van, akkor a menedék biztosítása, az üldözött részére szállás, ellátás, oltalom biztosítása alapvető emberei jog.

Forrás: Baranyai  József beszéde

Ha tetszett támogasd a szerzőt. Támogatásod a 10101559-22006000-01005002 számú bankszámlára utalhatod.

AMI SOK AZ SOK

                                                   
Úgy bánnak a magyar nyugdíjasokkal mint egy szegény rokonnal, akit ráadásul hülyének is néznek. 

A cinikus, képmutató, hatalmával kérkedő, a magyar nép pénzét a sajátjaként kezelő kormány az adónövekményekből képződő 904 milliárd forint plusz költségvetési bevételből nem volt hajlandó 26 milliárd forintot jutattni arra, hogy 2,6 millió nyugdíjas és járadékos megkapja a már jóval előzőleg beígért 10 ezer forintos utalványát karácsonyra, ami kis javulást jelentett volna az ünnepi készülődés megfinanszírozásában. 

Ugyanakkor 26 milliárd forintot adtak a magyar nép pénzéből egy hokicsarnok építésére, de az 50 milliárd forintba kerülő vadászati világkiállítás rendezésére is odahajítottak jó előre 7 miliiárdot és hosszan lehetne sórolni az ilyen tételeket. Ugyanakkor a  2,6 millió magyar nyugdíjasnak és járadékosnak nem jutott 26 milliárd forint a 10 ezer forintos utalványra.

Irritálóan cinikus hangütéssel, a szánakozó együttérzés pofátlan attitűdjét felvillantva azzal vígasztalták a nyugdíjasokat, hogy már 3-án utalják a nyugdíjat a 12-e helyett, ez amit adni tudnak. Csakhogy ez nem újdonság, hiszen hosszú évek óta így van. 

A 2018-as gazdasági év adóbevételeinek növekedése révén 904 milliárd forint plusz képződött a költségvetésben. Ebből a magyar nyugdíjasok karácsonyi 10 ezer forintos utalványára a 26 milliárd forint annyi lett volna, mintha minden plusz 100 forintból 3 forintot kapnak a rászoruló nyugdíjasok is. De nem. Mert kell a nyugdíjasok szavazata, de ezzel aztán 4 évre el van intézve a dolog.

2012-ben elvették a nyugdíjasok 1997-ben szerzett jogát a vegyes indexálású nyugdíjemelésre, ami alapján a 2019-es nyugdíjemelés nem 2,7 %, hanem 10,2 % lenne, nem 3500 forint hanem 13500 forint lenne.

Ez a pöffeszkedő, hivalkodó kormány, amely a nép pénzét a sajátjaként szórja, de a rászoruló nyugdíjasoknak nem hajlandó 10 ezer forintos karácsonyi utalványt adni - ami a költségvetés 2018-ban képző plusz bevételének minden 100 forintjából csak 3 forintot jelentene - nem a nép kormánya.

Az ilyen viszonyulás a magyar nyugdíjasokhoz pofátlan, cinikus, kegyetlen és tűrhetetlen.

Ami sok az sok!

Ha tetszett támogasd a szerzőt. Támogatásod a 10101559-22006000-01005002 számú bankszámlára utalhatod.

MIÉRT NEM LETT JÓLÉTI FORDULAT?


A magyarok örökös vágya, hogy utólérjük az osztrákokat, itt is hasonló jólét legyen, az osztrákot közelítő szinvonalon élhessünk. A kormány érvől évre ódákat zengett a nagyszerű kormányzati teljesítményről, arról, hogy  a gazdaság szárnyal, ugyanakkor nem következett be a joggal várt jóléti fordulat, amire a gazdaság szárnyalása esélyt nyújthatna. Nem javult számottetvően az emberek élete, sőt a nyugdíjasoké romlott is.

Miért nem következett be jóléti fordulat, amikor erre a költségvetésben rendelkezésre álló 2600 milliárd forintos, az állami kiadásokra szükséges összegen felüli plusz keret lehetőséget nyújthatott vona?

Az Orbán-kormány a megszorítás bajnokaként a 46-féle új adóval és számos jogosultság, kedvezmény megszűntetésével megteremtette az állami kiadások stabil finaszírozásának fedezetét. Orbán megszorítási politikájának esett áldozatul a nyugdíjasok 1997-ben szezett joga a vegyes indexálású nyugdíjemelésre, amelynek alapján 2019-ben nem 2,7 %-os hanem 10 %-os lenne a nyugdíjemelés. Szemrebbenés nélkül fosztották meg a nyugdíjasokat 1997-ben szerzett joguktól.

Az így elért költségvetési bevételek hosszú időre stabil forrást jelentettek a kiadásokra, de még ezután jöttek azok a bevételek, amelyekből 2600 milliárd forint szabadon elkölthető plusz keletkezett a költségvetésben. 2015-ben 848 millió forinttal nőtt az adóbevétel az előző évihez képest, 2016-ban 490 milliárd forinttal,  2017-ben pedig 670 milliárd forinttal, ami összesen  2008 milliárd forint plusz bevételt jelent. Ehhez adódik még a külföldön dolgozó magyarok által hazautalt 1220 milliárd forintból származó 600 milliárd forint költségvetési bevétel, ami azt jelenti, hogy ezzel együtt 2608 milliárd forint szabadon elkölthető plusz keletkezett a költségvetésben.

Ennek a pénznek a nagy részét szánta az Orbán-kormány az olimpiai létesítmények megépítésére, az olimpiára. Mivel meghiúsult az olimpiai pályázat benyújtása, az aláírásgyűjtésből kiderült, hogy a magyarok többsége ellenzi, így ez a hatalmas összeg felhasználható lett volna a sokak életében kedvező változást előidéző jóléti forulat elindításra. Jóléti fordulat része lehetett volna egy egyszeri jelentős nyugdíjemelés, bérlakásépítési program elindítása.

Jóléti fordulat helyett ezt a hatalmas összeget az Orbán-kormány elverte, elosztogatta külföldre és szükségtelen, mondhatni irritáló luxusberuházásokra fordította. Százmilliárdokból szerveztek olyan sportversenyeket, amiket jóval gazdagabb országok a hatalmas ráfordítás és a vele járó csekély előny miatt visszamondtak. 

Ukránok, románok tömegsen kaptak tízmilliós támogatásokat traktorvásárlásra, üvegházakra, szerbek százai kaptak milliós támogatásokat házvásárlásra, de a jólétre fordítható milliárdokat égeti a propaganda és annak hazugsággyára is. A hatalom felső körei a nyugati milliárdosokat is leköröző luxusban élnek, magánrepülőkkel és magán helikopterekkel repkednek, milliárdokkal finanszíroznak focicsapatokat és fociakadémiákat, teniszakadémiát és egyéb számukra örömet okozó kedvteléseket.

Viszont nem jutott pénz korrekciós nyugdíjemelésre, holott gonosz, fondorlatos módon elvették a nyugdíjasoktól a vegyes indexálású nyugdíjemelés jogát, ami alapján 2019-ben nem 2,7 %-os, hanem 10,2 %-os nyugdíjemelés járna nekik.

Ha tetszett támogasd a szerzőt. Támogatásod a 10101559-22006000-01005002 számú bankszámlára utalhatod.

FELOLDHATATLAN ELLENTÉT 

                                                        Feloldhatatlan ellentét van Orbán Viktor és az EU között, ami nem végződhet másként csal szakítással. Orbánnak jogszabályok tömegét és az alaptörvényt is módosítani kellene ahhoz, hogy megfeleljen az EU elvárásainak. Orbán erre nem hajlandó. A különböző szabályszegési eljárok csupán időhúzást jelentenek.


Amennyiben az EU elfogadná ezt az állapotot, azt, hogy az EU egyik tagja esetében létezhet ilyen jogállapot, akkor és attól kezdve az Európai Unió már nem lehetne az aminek meghatározta magát és nyiltan feladná értékeit, melyhez eddig ragaszkodott. Ezzel együtt járna az EU jelentős tekintélyvesztése, ami nem engedhető meg.

Orbán és az EU viszonya, konliktusa soha nem jut nyugvópontra és ezt pontosan tudják az EU potentátjai, illetékesei is. Orbán újabb és újabb lépései, Orbán EU-t és az EU vezetőit, a brüsszeli adminisztrációt támadó és pocskondiázó propagandája újabb konfiktusokat szülne, elvonná az energiát, a figyelmet a közös célok megvalósításáról, megosztaná, bomlasztaná a közösséget.

Az a feloldhatatlan ellentét, ami Orbán és az EU között van nem végződhet máshogy csak szakítással. Ennek a szakításnak az igazi vesztese Magyarország lenne, hiszen elveszítené tagságát az Európai Unióban. Ez a veszteség jellegét illetően nem, de mértékében hasonló lenne Magyarország számára mint a Trianon jelentette veszteség. 

Magyarország saját erőforrása már kevés az ország jelenlegi szinten való működtetéséhez, a fejlődéshez főként kevés, ehhez az  EU-tagság nyújtotta erőforrás is szükséges.Beleértve a magyar GDP 6 %-át kitevő éves uniós támogatást, az EU 480 millió fős piacát és a magyar áru, munkaerő és szolgáltatások EU-n belüli szabad áramlását és a magyar vállalkozások szabad mozgását.

Ez a veszteség csak kormányváltással lenne megelőzhető. Csak Orbán nélküli Magyarország maradhat az EU tagja.

Ha tetszett támogasd a szerzőt. Támogatásod a 10101559-22006000-01005002 számú bankszámlára utalhatod.

ORBÁN ELVESZTETTE ÜTŐKÁRTYÁIT

   

              

                                              Orbánnak két ütőkártyája volt az EU-ban, ami viszonylagos biztonságérzetet jelentett számára.

Az egyik a lengyel vétó, mellyel megakadályozható a 7-es cikkely alkalmazása, a kizárás vagy a szavazati jog felfüggesztése, másrészt a schengeni övezetből történő kizárás és az uniós támogatás leállítása. Eddig egyhangú szavazás kellett ilyen súlyú döntéshez.

A másik ütőkártya az uniós költségvetés megszavazása, ahol magyar és lengyel vétó is akadályozhatta volna az elfogadást. Költéségvetés nélkül pedig az EU nem működőképes. Eddig ez jelenthetett alkualapot Orbán számára.

Csakhogy döntő változás állt be. Egyrészt a lengyelek kompromisszumot kötöttek és kikerültek a 7-es cikkely fenyegetése alól, mert Jaroslaw Kaczynski javaslatára a szejm, a lengyel parlament elfogadta az Európai Bizottság által bírált, bírókra vonatkozó törvény EU által javasolt módosítását.

Így már nem valószínű a lengyelek vétója, főként annak ismeretében nem, hogy lengyel eus képviselők a Sargentini jelentés elfogadás mellett szavaztak. De a lengyel vétó már nem is jelentene blokkolást Magyarország kizárása vagy szavazati jogának felfüggesztése esetén, mint ahogyan nem jelentene blokkolást a schengeni övezetből való kizárás vagy az uniós támogatás megvonása esetében se. A lengyelek vétója már kevés lenne ehhez, már nem kell hozzá egyhangú döntés. Nem kell egyhangú szavazás, mert bevezetik a minősített többséggel való döntés szabályát.


Ez már olvasható volt az Európai Bizttság 2018 október 23-án bemutatott programjában.

A gyakorlatban azt jelentené, hogy a szavazásokon elég lenne, ha ha a tagállamok 55 %-a támogat egy javaslatot, vagyis elég ha a 28 tagállamból csak 16 tagállam támogatja, ha a támogató országok népessége eléri az EU népességének  65 %-át.

Blokkolni pedig úgy lehetne egy javaslatot, ha legalább 4 tagállam ellene van a javaslatnak és a négy tagállam népessége eléri az EU népességének 35 %-át, ami jelenleg 168 millió fő. Az új szabályozás azokra a kérdésekre is vonatkozna, amelyekhez eddig egyhangú támogatás kellett és az elfogadás blokkolásához elég volt egy tagállam vétója.


Ezzel az Orbán ütőkártyájaként emlegetett lengyel vétó elbukott, mint ahogyan a költségvetés elfogadásának  lengyel vagy magyar illetve együttes blokkolása is. Az új szabályozás mindkét ütőkártyát kiütötte Orbán kezéből. Orbán teljesen kiszolgáltatottá vált és vele együtt Magyarország is. Már nem az a kérdés, hogy kiteszik e Magyarországot az EU-ból Orbán személye és politikája miatt, hanem az, hogy mikor és milyen koreográfia keretében.

Már csak egy kérdés maradt. Az, hogy a magyarok Orbánt vagy az EU-t választják. Mert egy kormányváltással megmenthető lenne Magyarország EU-s tagsága. Egy fideszes kormányváltással is.

Navracsics Tiborral vagy Varga Mihállyal esélye lenne Magyarországnak, hogy ne zárják ki az EU közösségéből, a schengeni övezetből és ne vonják meg Magyarország uniós támogatását. Orbán lemondását pedig hazafias gesztusként értékelné az ország.

Ha tetszett támogasd a szerzőt. Támogatásod a 10101559-22006000-01005002 számú bankszámlára utalhatod.

MIT HAGY HÁTRA ORBÁN RENDSZERE?

   

              

                                              15 %-al kisebb termelőkapacitást és 15 %-al megnövelt államadósságot.

Az orosz és kínai hitel felvétele miatt 15 %-al nő az államadósság. A külföldön dolgozó több mint 600 ezer magyar hiánya miatt 15 %-al csökkent az ország teljesítőképessége. Több mint 600 ezer magyar munkavállaló már külföldi GDP-be termel, ezért 15 %-al kisebb lett a magyar gazdaság munkaerő kapacitása, teljesítőképessége. Az itthon maradt 3,8 millió magyar munkavállalónak kell majd megtermelni a paksi beruházásra felvett orosz hitel és a belgrádi vasútvonalra kapott kínai hitel törlesztését is, mint ahogyan a 15 %-al megnövelt egész államadósság törlesztését.

Ha tetszett támogasd a szerzőt. Támogatásod a 10101559-22006000-01005002 számú bankszámlára utalhatod.